Lasten kastelu- ja ummetushoito Espoossa

Alkutilanne Kaikki sai alkunsa, kun Espoossa vuonna 2009 erikoisairaanhoidon kanssa luotiin yhteistyössä uusi toimintamalli lasten kastelun ja ummetuksen hoitamisesta perusterveydenhuollossa.   Lasten kasteluhälyttimiä lainaavien terveydenhoitajien työskentelyä tarkasteltiin ja muutettiin toimintatapaa. Uroterapeutti perehdytti kastelu-ummetushoitajat. Hälyttimien lainaaminen ei enää ollut itsestäänselvyys, vaan perehdyttiin intensiivisesti kastelu- ja ummetuspulmaan. Kastelu ja ummetus ovat tavallisia leikki- ja kouluikäistenkin pulmia, joita voidaan huomioida jo ennaltaehkäisevästi neuvolassa …

Ajatuksia matkan varrelta

Oletteko koskaan tulleet miettineeksi, miten joskus suhteellisen helposti joidenkin lasten kohdalla löytää ratkaisun heidän pulmaansa? On ikään kuin samalla aaltopituudella perheen ja lapsen kanssa. Joskus taas tuntuu ihan mahdottoman haastavalta päästä eteenpäin näennäisesti aika samantapaisessakin pulmassa. Onko kyse omasta vireystilasta vaiko ilmassa leijuvasta vanhempien pienestä epäilystä siitä, voisiko tilanteen todella hoitaa näin, joskus hyvinkin ”yksinkertaisesti”. Miten usein itsellekin – varsinkin …

LaPisKan koulutuspäivän 17.11. palautekyselyn yhteenveto

Kyselyyn vastasi 20 (54%) koulutuspäivään osallistujaa. Heistä 11 (55%) arvioi päivän vastanneen odotuksia erinomaisesti, 8 (40%) hyvin ja yksi (5%) jonkin verran. Koulutuspäivän sisältö, sen hyödynnettävyys ja sovellettavuus omaan työhön koettiin varsin hyvänä, kuten myös esittäjien ammattitaito. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto eri osa-alueiden arvioista. 1=täysin eri mieltä2=jokseenkin eri mieltä3=jokseenkin samaa mieltä4=täysin samaa mieltäSisällöllisesti hyvä kokonaisuus1 (5%)4 (20%)15 (75%)Sain hyödyllistä …