LaPisKan koulutuspäivän 17.11. palautekyselyn yhteenveto

Kyselyyn vastasi 20 (54%) koulutuspäivään osallistujaa. Heistä 11 (55%) arvioi päivän vastanneen odotuksia erinomaisesti, 8 (40%) hyvin ja yksi (5%) jonkin verran. Koulutuspäivän sisältö, sen hyödynnettävyys ja sovellettavuus omaan työhön koettiin varsin hyvänä, kuten myös esittäjien ammattitaito. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto eri osa-alueiden arvioista. 1=täysin eri mieltä 2=jokseenkin eri mieltä 3=jokseenkin samaa mieltä 4=täysin samaa mieltä Sisällöllisesti hyvä kokonaisuus …

Lasten rakon ja suolen toimintahäiriöiden hoitajat ry

Yhdistys on tarkoitettu sinulle, lasten hoitotyön ammattilainen, joka kohtaat työssäsi lapsia, joilla on rakenteellisia, toiminnallisia, neurologisia ym. suolen- ja/tai rakon toimintaan liittyviä pulmia. Työpaikkasi voi olla joko perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, yksityissektorilla tai jossain muussa organisaatiossa. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää lasten rakon ja suolen toimintahäiriöiden hoitoa valtakunnallisesti sekä yhtenäistää hoitotyötä ja hoitokäytänteitä tutkittuun tietoon perustuen. Tavoitteena on myös edistää näiden lasten kanssa …